1. Standaardopnamen
- Rechts-parasternale (lengte as, korte as...)
- Links-parasternale (caudale, craniale...)
- Doppler (mitralisklep, tricuspidalisklep, aortaklep, pulmonalisklep)
- M-Mode (van de LV, van de mitralisklep)


2. Verworven hartziekten
- Endocardiose
- Endocarditis
- Gedilateerde cardiomyopathie bij de hond
- Gedilateerde cardiomyopathie bij de kat
- Hypertrofische cardiomyopathie bij de kat
- Restrictieve cardiomyopathie bij de kat
- Cardiale tumoren
- Pericardvocht
- Systemische hypertensie


3. Aangeboren hartziekten
- Aortastenose
- Pulmonalisstenose
- Ventrikelseptumdefect
- Ventrikelatriumdefect

- Ventrikelatriumdefect

- Persisterende Ductus Botalli
- Atrioventriculaire dysplasie
- Aorta en pulmonalis-insufficiënties

CARDIO VET

De eerste applicatie van veterinaire echocardiografie op iTunes

CardioVet is een applicatie die een uitgebreide atlas van echocardiografische beelden biedt. Deze app is ontwikkeld voor alle dierenartsen: student, practicus en/of specialist.

CardioVet geeft toegang tot een uitgebreide database van meer dan 200 echobeelden en is onderverdeeld in 3 groepen:

Elk beeld heeft een onderscheidende legenda en bevat opmerkingen ter verduidelijking van het beeld.

Er is geen internetverbinding vereist voor het gebruik van deze applicatie.


CardioVet bevat ook een tabel van raspredisposities bij honden en de echocardiografische normaalwaarden bij honden en katten.


De applicatie is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands

Alle rechten voorbehouden - 2011 - Dr Charlotte Renard, DVM.

CardioVet is gemaakt door Mobiele Echo Service en Theciade.